Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

Předseda

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D.

Místopředseda

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Adam Kalous
Jiří Kohoutek
Ing. Věra Kovářová
Mgr. Martin Kupka
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

Podvýbor pro bytovou politiku
Podvýbor pro cestovní ruch
Podvýbor pro e – Government
Podvýbor pro regiony v transformaci
Podvýbor pro veřejnou správu
ISP (příhlásit)