Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Vedoucí delegace

Ing. Vlasta Štěpová, CSc.ISP (příhlásit)