Revoluční Národní shromáždění
Výbor branný

Předseda

František Udržal

Místopředseda

František Hummelhans
František Modráček
Luděk Pik
Kornel Stodola
Jaromír Špaček

Členové
ISP (příhlásit)