Revoluční Národní shromáždění
Výbor imunitní

Předseda

Matúš Dula

Místopředseda

PhDr. Jan Herben
Josef Kouša

Členové
ISP (příhlásit)