Revoluční Národní shromáždění
Výbor kulturní

Předseda

PhDr. Jan Herben
MUDr. Otakar Srdínko

Místopředseda

PhDr. Jan Herben
František Houser
ThDr.Msgre Alois Kolísek
PhDr. František Krejčí
F. V. Krejčí

Členové
ISP (příhlásit)