Revoluční Národní shromáždění
Výbor mírový

Předseda

František Udržal

Místopředseda

Jan Prokeš
dr. František Rambousek

Členové
ISP (příhlásit)