Revoluční Národní shromáždění
Výbor právní

Předseda

dr. Josef Matoušek

Místopředseda

JUDr. František Soukup
JUDr. Zikmund Witt

Členové
ISP (příhlásit)