Revoluční Národní shromáždění
Výbor pro prozkoumání zabaveného tajného policejního archivu

Předseda

Karel Dědic

Místopředseda

Antonín Slavík

Členové
ISP (příhlásit)