Revoluční Národní shromáždění
Výbor pro Velkou Prahu

Předseda

Emil Špatný

Místopředseda

JUDr. Jaroslav Brabec
JUDr. Josef Kubíček

Členové
ISP (příhlásit)