Revoluční Národní shromáždění
Výbor pro vodní hospodářství

Předseda

Kuneš Sonntág
František Udržal

Místopředseda

Ludvík Aust
Dr. Ján Halla
Kuneš Sonntág

Členové
ISP (příhlásit)