Revoluční Národní shromáždění
Výbor rozpočtový

Předseda

Rudolf Jaroš
Antonín Němec

Místopředseda

František Buříval
Josef Kadlčák
Jan Malypetr

Členové
ISP (příhlásit)