Revoluční Národní shromáždění
Výbor sociálně-politický

Předseda

Václav Johanis
Václav Johanis

Místopředseda

Rudolf Laube
Antonín Slavík
Josef Špaček

Členové
ISP (příhlásit)