Revoluční Národní shromáždění
Výbor státně-zřízenecký

Předseda

Vilém Brodecký
Gustav Navrátil

Místopředseda

JUDr. Josef Černý
Josef Smrtka

Členové
ISP (příhlásit)