Revoluční Národní shromáždění
Výbor zahraniční

Předseda

PhDr. Milan Hodža
Ing. Josef Rotnágl

Místopředseda

PhDr. Antonín Hajn
Jaroslav Rouček
JUDr. Přemysl Šámal
František Udržal

Členové
ISP (příhlásit)