Revoluční Národní shromáždění
Výbor zdravotní

Předseda

Ludvík Aust

Místopředseda

MUDr. Pavel Blaho
MUDr. Alois Velich

Členové
ISP (příhlásit)