Revoluční Národní shromáždění
Výbor zemědělský

Předseda

dr. Ludovít Okánik
Vincenc Ševčík

Místopředseda

Adolf Prokůpek
Adolf Prokůpek
Vincenc Ševčík

Členové
ISP (příhlásit)