Revoluční Národní shromáždění
Výbor vyšetřovací

Předseda

Karel Dědic

Místopředseda

JUDr. Theodor Bartošek

Členové
ISP (příhlásit)