Kontrolní výbor

Předseda

RNDr. Vladimír Koníček

Místopředseda

Ing. Jaroslav Fiala, CSc.
Ing. Libor Ježek
Ing. Daniel Reisiegel
Ladislav Šustr
Jindřich Valouch

Podvýbor pro kontrolní systémy
Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
Podvýbor pro legislativu
ISP (příhlásit)