Organizační výbor

Předseda

Ing. Miloslav Vlček

Místopředseda

Miroslava Němcová
PhDr. Lubomír Zaorálek
Ing. Jan Kasal
Ing. Lucie Talmanová
JUDr. Vojtěch Filip
RNDr. Martin Bursík

Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Podvýbor pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)