Výbor pro obranu

Předseda

Mgr. Jan Vidím

Místopředseda

RSDr. Alexander Černý
Ing. Michael Hrbata
JUDr. Vlasta Parkanová
Ing. Antonín Seďa
Ing. Miroslav Svoboda

Podvýbor pro kontrolu obchodu s vojenským materiálem
Podvýbor pro kontrolu plnění úkolů reformy AČR
Podvýbor pro kontrolu programového financování AČR
ISP (příhlásit)