Hospodářský výbor

Předseda

Ing. František Brožík
Ing. Josef Hojdar

Místopředseda

Ing. Josef Hojdar
Miroslav Kapoun
Ing. Karel Sehoř
Ing. Zdeněk Švrček
Ing. Karel Vymětal

Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro energetickou politiku
Podvýbor pro obchod a cestovní ruch
Podvýbor pro podporu podnikání a legislativní činnost
Podvýbor pro průmysl a stavebnictví
Podvýbor pro telekomunikace, pošty a informační systémy
ISP (příhlásit)