Stálá komise pro rovné příležitosti

Předseda

Mgr. Soňa Marková

Místopředseda

Ing. Kosta DimitrovISP (příhlásit)