Stálá komise pro otázky Ústavy České republiky

Předseda

prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.ISP (příhlásit)