Výbor pro obranu a bezpečnost

Předseda

RNDr. Petr Nečas

Místopředseda

Petr Koháček
Bc. Pavel Severa
Doc.Ing. Miloš Titz, CSc.
Jan Žižka

Podvýbor pro integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování
Podvýbor pro vězeňství
Podvýbor pro zpravodajské služby
ISP (příhlásit)