Organizační výbor

Předseda

Miroslava Němcová

Místopředseda

Jan Hamáček
ThDr. Kateřina Klasnová
doc. Ing. Jiří Oliva, Ph.D.
JUDr. Vlasta Parkanová
JUDr. Jiří Pospíšil
PhDr. Lubomír Zaorálek

Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Podvýbor pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
ISP (příhlásit)