Kontrolní výbor

Předseda

JUDr. Vojtěch Filip

Místopředseda

MVDr. Pavel Bohatec
Mgr. Zdeňka Horníková
Ing. Hana Orgoníková
Bc. Jaroslava Schejbalová
Mgr. Jaroslav Škárka
MUDr. Jiří Štětina

Podvýbor pro kontrolu hospodaření ve veřejné správě
Podvýbor pro legislativu a kontrolní systémy
ISP (příhlásit)