Hospodářský výbor

Předseda

Ing. Milan Urban

Místopředseda

Ing. František Sivera
Mgr. Aleš Rádl
Jan Husák
Ing. František Laudát
Cyril Zapletal
Ing. Pavel Hojda
Mgr. Stanislav Huml
Petr Skokan

Podvýbor pro dopravu
Podvýbor pro elektronické komunikace a ICT průmysl
Podvýbor pro energetiku
Podvýbor pro podnikatelské prostředí
Podvýbor pro vědu, výzkum, letectví a kosmonautiku
ISP (příhlásit)