Sněmovní tisk 1019
Doh.o ukončení platnosti dvoustr.doh.o investicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 9. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1019/0 dne 17. 9. 2020.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 134/20, PID ALBSBJ4MGHSE.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 30. 9. 2020 (usnesení č. 319). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 5. 5. 2021 na 101. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1642).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 13. 5. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1019/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 16. 9. 2021 na 118. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 101, usnesení č. 1789).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 17. 9. 2020 jako senátní tisk 306/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 10. 2020 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 306/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 229, které bylo rozdáno jako tisk 306/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 63).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 22. 9. 2021.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 8. 12. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 26 pod číslem 39/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, členský stát EU, dvoustranná dohoda, ochrana investic, podpora investic, vypovědění smlouvyISP (příhlásit)