Sněmovní tisk 1122
Novela z. o některých úpravách v oblasti dávek

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 5. 1. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1122/0 dne 5. 1. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1576/20, PID ALBSBWEKMZFL.


  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 6. 1. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 88).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 6. 1. 2021.
  Určil zpravodaje: Mgr. Marek Novák, MBA a přikázal návrh k projednání výboru: Výbor pro sociální politiku

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány poslancům.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 114, usnesení č. 1464).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 29. 1. 2021.
  Prezident zákon podepsal 29. 1. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 1. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 1. 2021.

Zákon vyhlášen 1. 2. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 18 pod číslem 40/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7190Marian Jurečka19414-29606.doc (50 KB) / PDF (227 KB, 3 strany) 15. 1. 2021 v 13:18:03
7191Marian Jurečka19415-29607.docx (26 KB) / PDF (227 KB, 5 stran) 15. 1. 2021 v 13:20:40
7207Marian Jurečka19431-29642.doc (56 KB) / PDF (246 KB, 4 strany) 19. 1. 2021 v 13:25:47
7278Marian Jurečka19502-29726.docx (24 KB) / PDF (209 KB, 2 strany) 21. 1. 2021 v 17:43:33
7286Lukáš Černohorský19510-29736.docx (8 KB) / PDF (277 KB, 3 strany) 22. 1. 2021 v 09:04:44
7287Lukáš Černohorský19511-29737.docx (8 KB) / PDF (295 KB, 3 strany) 22. 1. 2021 v 09:05:03
7288Lukáš Černohorský19512-29738.docx (9 KB) / PDF (311 KB, 4 strany) 22. 1. 2021 v 09:05:37


Deskriptory EUROVOCu: dítě, domácí péče, epidemie, příspěvek na péči, sociální dávky, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)