Stenografický zápis 79. schůze, 22. ledna 2021


Zahájení
(Schůze pokračovala v 9.01 hodin)

Předseda PSP Radek Vondráček


384. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslankyně Monika Jarošová


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. /sněmovní tisk 1134/ - zkrácené jednání

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Kamal Farhan
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Věra Kovářová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii /sněmovní tisk 1122/ - zkrácené jednání

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Marek Novák
Poslanec Petr Beitl
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Vlastimil Válek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Marian Jurečka


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb. /sněmovní tisk 1134/ - zkrácené jednání

Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Marian Jurečka
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Tomio Okamura


1. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii /sněmovní tisk 1122/ - zkrácené jednání

Poslanec Marek Novák
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Marek Novák


350. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 630/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jakub Michálek
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Marek Benda


352. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - třetí čtení

Poslanec Ivo Pojezný
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Antonín Staněk
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Mihola
Poslankyně Kateřina Valachová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Lukáš Bartoň
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 14.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP