Sněmovní tisk 1210
Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020

Autor: min. financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 29. 4. 2021 jako tisk 1210/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 403/21, PID KORNBZMFQ4U9.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 13. 5. 2021 (usnesení č. 397).
  Stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu bylo jako tisk 1210/2 rozesláno poslancům 13. 8. 2021.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 23. 6. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1210/1 (schvaluje).
  • Kontrolní výbor projednal navíc zprávu a vydal 8. 9. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1210/3 (bere na vědomí).
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 9. 9. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 1210/4 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1788).Deskriptory EUROVOCu: financování rozpočtu, plnění rozpočtu, státní rozpočetISP (příhlásit)