Stenografický zápis 118. schůze, 15. září 2021


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vít Kaňkovský


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 702/ - třetí čtení

Poslanec Ivo Pojezný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Ivo Pojezný
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček


21. Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1027/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Růžička
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 670/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Zuzana Ožanová


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 983/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zdeněk Ondráček


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 534/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jan Kubík


24. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1143/ - třetí čtení

Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec David Kasal
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec David Kasal
Poslanec František Navrkal
Poslanec David Kasal
Poslanec Marian Bojko


25. Návrh poslanců Aleše Juchelky, Romana Onderky, Olgy Richterové, Markéty Pekarové Adamové, Evy Matyášové, Romana Sklenáka, Petra Gazdíka, Barbory Kořanové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 944/ - třetí čtení

Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Olga Richterová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Lubomír Volný
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec David Kasal
Poslanec Lubomír Volný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Lubomír Volný


39. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jakub Michálek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Martin Kolovratník
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vlastimil Válek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Jakub Michálek


39. Návrh na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Martin Kolovratník


13. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Zbyňka Stanjury, Martina Kolovratníka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1304/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Milan Feranec


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 870/8/ - vrácený Senátem

Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Adamec


8. Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/6/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátorka Hana Žáková
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček


9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/5/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Senátor Michal Kortyš
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Petr Dolínek
Senátor Michal Kortyš
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání přerušeno v 17.12 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 17.42 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 374/8/ - vrácený Senátem

Poslanec Petr Dolínek
Senátor Michal Kortyš
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Jiří Kobza


40. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 /sněmovní tisk 1210/

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Olga Richterová
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno od 18.41 do 18.45 hodin.)

Poslankyně Miloslava Vostrá
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 18.52 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP