Sněmovní tisk 122
Změna Přílohy I Mezinárodní úml. proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 9. 3. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 122/0 dne 13. 3. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 120/18, PID ALBSATCJG9EK.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 3. 2018 (usnesení č. 49). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 503).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 4. 2019 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 82, usnesení č. 602).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 9. 3. 2018 jako senátní tisk 247/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 4. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 247/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 18. 4. 2018 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 247/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 5. 2018 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 247/4 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 468).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 4. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, mezinárodní úmluva, povzbuzující prostředek, sport, tělesná výchovaISP (příhlásit)