Sněmovní tisk 142
Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017

Autor: RČRo

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 3. 4. 2018 jako tisk 142/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 4. 2018 (usnesení č. 60). Zpravodajem určen Ing. Martin Kolovratník.

 • V
  • Volební výbor projednal zprávu a vydal 3. 10. 2018 usnesení doručené poslancům jako tisk 142/1 (doporučuje schválit).
 • Č

  Čtení proběhlo 24. 1. 2019 na 26. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 62, usnesení č. 453).Deskriptory EUROVOCu: hromadné sdělovací prostředky, komunikační politika, programová produkce, rozhlasové vysílání, zpráva o činnostiISP (příhlásit)