Sněmovní tisk 151
Odvolání výhrady k Úmluvě o počítačové kriminalitě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 4. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 151/0 dne 17. 4. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 835/17, PID KORNAL7JU6A5.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 4. 2018 (usnesení č. 64). Určil zpravodaje: Mgr. Mikuláš Peksa a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 505).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 151/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 4. 2019 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 84, usnesení č. 604).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 4. 2018 jako senátní tisk 264/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 4. 2018 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 9. 5. 2018 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 264/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 5. 2018 a přijal usnesení č. 134, které bylo rozdáno jako tisk 264/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 7. 2018 na 16. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 472).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 4. 2019.Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní úmluva, počítačová kriminalita, sběr datISP (příhlásit)