Sněmovní tisk 196
Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 196/0 dne 7. 6. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 251/18, PID KORNAV4D7LOH.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 6. 2018 (usnesení č. 82). Určil zpravodaje: Jan Lipavský a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 508).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 2. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 196/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 9. 2019 na 34. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 58, usnesení č. 709).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 8. 6. 2018 jako senátní tisk 284/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 6. 2018 a přijal usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako tisk 284/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 7. 2018 a přijal usnesení č. 152, které bylo rozdáno jako tisk 284/2 (usnesl se).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 8. 2018 na 17. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 486).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 26. 9. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, Mezinárodní organizace pro civilní letectvíISP (příhlásit)