Sněmovní tisk 216
Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 21. 6. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 216/0 dne 21. 6. 2018.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1158/17, PID ALBSAQ4G64WE.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 27. 6. 2018 (usnesení č. 87). Určil zpravodaje: Zuzana Majerová Zahradníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 527).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 216/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 216/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 18. 4. 2019 na 28. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 88, usnesení č. 608).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 22. 6. 2018 jako senátní tisk 287/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 6. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2018 a přijal usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako tisk 287/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 8. 2018 a přijal usnesení č. 159, které bylo rozdáno jako tisk 287/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 10. 2018 na 18. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 525).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 26. 4. 2019.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 12. 2019 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 38 pod číslem 57/2019 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, chráněné území, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí, ratifikace dohody, trvale udržitelný rozvoj, udržitelné zemědělstvíISP (příhlásit)