Sněmovní tisk 273
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 12. 9. 2018.
Zástupce navrhovatele: Mračková Vildumetz.J. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 273/0 dne 12. 9. 2018. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0273.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14. 9. 2018. Vláda zaslala stanovisko 3. 10. 2018. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 10. 2018 jako tisk 273/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 829/18, PID ALBSB4LG7WWH.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 72, dokument 72/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 28, které bylo rozdáno jako tisk 72/1 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 53, které bylo rozdáno jako tisk 72/2 (zamítá).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 1, které bylo rozdáno jako tisk 72/3 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 5. 2019 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 157).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 273/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 273/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24. 9. 2019 na 34. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 184, usnesení č. 719).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 10. 2019.
  Prezident zákon podepsal 8. 10. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 10. 2019.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 15. 10. 2019.

Zákon vyhlášen 18. 10. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 263/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1567Pavel Jelínek13791-20537.docx (14 KB) / PDF (211 KB, 3 strany)
13791-20538.docx (12 KB) / PDF (161 KB, 1 strana)
 13. 11. 2018 v 17:30:42
2054Jakub Michálek14278-21185.docx (16 KB) / PDF (230 KB, 3 strany) 16. 1. 2019 v 16:17:03
2055Jakub Michálek14279-21186.docx (16 KB) / PDF (246 KB, 3 strany) 16. 1. 2019 v 16:18:07
2056Jakub Michálek14280-21187.docx (16 KB) / PDF (249 KB, 3 strany) 16. 1. 2019 v 16:18:40
2077Ivana Nevludová14301-21223.docx (15 KB) / PDF (206 KB, 3 strany) 24. 1. 2019 v 14:33:14


Deskriptory EUROVOCu: finanční příjem členů parlamentu, ministr, odměňování, poslanec parlamentu, příjem, souběh příjmů, územní samospráva, zástupce místního a regionálního zastupitelského orgánu

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)