Stenografický zápis 34. schůze, 24. září 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec František Navrkal
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek


308. Pozice vlády České republiky k zákazu olova ve střelivu a rybářském olůvku

Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Radek Koten
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Zdeněk Ondráček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Jiří Kobza
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Zdeněk Podal
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Radek Koten
Poslanec František Vácha
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Zdeněk Podal
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Jan Lipavský
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/5/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Senátor Miloš Vystrčil
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Jan Birke
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Jan Birke
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jan Birke
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Birke
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Bauer
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Martin Kupka


7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 302/10/ - vrácený Senátem

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Senátor Václav Hampl
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Petr Třešňák
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Bohuslav Svoboda
Senátor Václav Hampl
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch


8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/7/ - vrácený Senátem

Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Bendl
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Marek Benda
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Martin Jiránek
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Lukáš Bartoň
Senátor Ivo Valenta
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


9. Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb. /sněmovní tisk 179/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Karel Rais
Senátor Raduan Nwelati
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Karel Rais
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Skopeček
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Votava
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Karel Rais
Senátor Raduan Nwelati


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě /sněmovní tisk 200/6/ - vrácený Senátem

Poslanec Patrik Nacher
Senátor Zdeněk Nytra
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Ondřej Veselý
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Václav Klaus
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jiří Mihola
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 21.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP