Sněmovní tisk 277
Doporučení MOP č. 205 o zam.a důst.práci pro mír a odolnost

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu

Autor: min. práce a soc. věcí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 13. 9. 2018 jako tisk 277/0.
  Dokument zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 690/18, PID KORNB2TAAD2E.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 9. 2018 (usnesení č. 111). Zpravodajem určena PaedDr. Alena Gajdůšková.

 • V
 • Č

  Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 554).

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 12. 9. 2018 jako senátní tisk 323/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 9. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 8. 10. 2018 a přijal usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako tisk 323/1 (doporučuje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2018 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 323/2 (bere na vědomí).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2018 na 4. schůzi Senátu.
  Senát vzal na vědomí (usnesení č. 68).Deskriptory EUROVOCu: krizové řízení, Mezinárodní konference práce, mezinárodní konflikt, Mezinárodní organizace práce, pracovní podmínky, přírodní katastrofaISP (příhlásit)