Stenografický zápis 27. schůze, 7. března 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


157. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Stanislav Blaha
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Stanislav Blaha
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Stanislav Blaha
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Stanislav Blaha
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 10.45 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 11.00 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala


88. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé /sněmovní tisk 75/ - druhé čtení

Poslanec Mikuláš Peksa
Poslanec Jakub Janda


89. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku /sněmovní tisk 81/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Pavel Plzák


90. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017 /sněmovní tisk 95/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Ivana Nevludová


91. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 96/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jaroslav Holík


92. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 198/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Kubík
Poslankyně Ivana Nevludová


93. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót /sněmovní tisk 233/ - druhé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Daniel Pawlas
Poslankyně Ivana Nevludová


86. Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně /sněmovní tisk 366-E/

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Andrea Babišová
Poslanec Ondřej Veselý
Poslankyně Andrea Babišová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno od 12.02 do 12.05 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


132. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k informaci Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 205 o zaměstnanosti a důstojné práci pro mír a odolnost, přijaté na 106. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2017 spolu se stanoviskem vlády k němu /sněmovní tisk 277/

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Roman Sklenák


95. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ochraně investic mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Singapurskou republikou na straně druhé, podepsaná dne 15. října 2018 v Lucemburku všemi členskými státy Evropské unie a dne 19. října 2018 v Bruselu za Evropskou unii a Singapur /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Monika Červíčková
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 12.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.31 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno od 12.32 do 12.42 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 12.42 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jakub Michálek
Ministr dopravy ČR Dan Ťok


96. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Singapurskou republikou na straně druhé /sněmovní tisk 386/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Jiří Kobza


97. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Jiří Kobza
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání bylo přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


158. Ústní interpelace

Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Věra Kovářová
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslankyně Lenka Kozlová
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Zdeněk Podal
Poslanec Marian Jurečka
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Marian Jurečka
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Petr Třešňák
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Petr Třešňák
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Jiří Valenta
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Jiří Valenta
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Dominik Feri
Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek
Poslanec Petr Gazdík
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Petr Gazdík
Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Ivo Pojezný
Poslanec Radek Holomčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Radek Holomčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Jana Krutáková
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Veronika Vrecionová
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslankyně Veronika Vrecionová
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Peksa
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Vojtěch Munzar
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Vít Rakušan
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Lukáš Bartoň
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Lukáš Bartoň
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Marek Výborný
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Marek Výborný
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vlastimil Válek
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Beitl
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Martin Kupka
Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková
Poslanec Martin Kupka
Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková
Poslanec Stanislav Blaha
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Stanislav Blaha
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslanec Stanislav Blaha
Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková
Poslanec Stanislav Blaha
Ministryně průmyslu a obchodu ČR Marta Nováková
Poslanec Marek Výborný
Ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vít Kaňkovský
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 17.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP