Sněmovní tisk 336
Novela z. o volbách do Evropského parlamentu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 11. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 336/0 dne 20. 11. 2018.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 913/18, PID KORNB56GHABM.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 11. 2018 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 1. 2019 na 26. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno (usnesení č. 466). 1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 19. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 19. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 670).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 336/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 336/2, který byl rozeslán 28. 11. 2019 v 9:27.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 13. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 336/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 36, usnesení č. 872).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 2. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 201, dokument 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 2. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 6. 2020 na 24. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 418).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 6. 2020.
  Prezident zákon podepsal 17. 6. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 6. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 6. 2020.

Zákon vyhlášen 26. 6. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 282/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3594Vojtěch Pikal15818-23853.docx (18 KB) / PDF (291 KB, 4 strany) 31. 10. 2019 v 10:54:49
3595Vojtěch Pikal15819-23854.docx (18 KB) / PDF (307 KB, 2 strany) 31. 10. 2019 v 11:06:23
3621Vojtěch Pikal15845-23883.docx (61 KB) / PDF (645 KB, 58 stran) 1. 11. 2019 v 15:12:26
3622Vojtěch Pikal15846-23884.docx (51 KB) / PDF (568 KB, 48 stran) 1. 11. 2019 v 15:13:03


Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, evropské volby, Evropský parlament, evropský volební systém, volby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)