Stenografický zápis 30. schůze, 19. června 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Chvojka


157. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 260/ - třetí čtení

Senátor Tomáš Czernin
Poslanec Zdeněk Ondráček


150. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/ - třetí čtení

Poslanec Adam Kalous
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Václav Votava
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Patrik Nacher
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Leo Luzar
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Václav Klaus
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Roman Onderka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Roman Onderka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Onderka


152. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - třetí čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslankyně Helena Válková


153. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů /sněmovní tisk 300/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Jan Volný
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Václav Klaus
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Jan Skopeček


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb. /sněmovní tisk 302/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec David Kasal
Poslankyně Věra Procházková
Poslanec Ivan Bartoš
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec David Kasal
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Ivan Bartoš
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslankyně Věra Adámková
Poslanec Václav Votava
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec David Kasal
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Daniel Pawlas
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Vlastimil Válek


243. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.00 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 336/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jiří Strýček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jiří Strýček


94. Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Daniela Pawlase, Pavla Kováčika a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Karla Maříková
Poslanec Vít Kaňkovský


96. Návrh poslanců Martina Kupky, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 375/ - prvé čtení

Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Zuzana Ožanová
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Dominik Feri
Poslankyně Zuzana Ožanová
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Martin Kupka
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


115. Návrh poslanců Radka Holomčíka, Dany Balcarové, Jana Zahradníka, Jana Hrnčíře, Vlastimila Válka, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 422/ - prvé čtení

Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Karla Maříková
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Jaroslav Holík
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Radek Koten
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Josef Kott
Poslanec Jan Birke
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Jan Schiller
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Radek Holomčík
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková
Poslanec Josef Kott
Poslanec Zbyněk Stanjura


108. Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 401/ - prvé čtení

Poslanec Lubomír Španěl
Poslanec Jan Farský
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Ondřej Veselý
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Lubomír Španěl
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Lubomír Španěl
Poslankyně Monika Jarošová
Poslanec Radek Rozvoral
Poslanec Pavel Bělobrádek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Lubomír Španěl
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 18.59 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP