Sněmovní tisk 360
Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2018.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 26. 7. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 134, dokument 134/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 7. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, Ústavně-právní výbor, Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy, Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury.

 • V
  • Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury projednal návrh dne 20. 7. 2021 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 134/2 (konstatuje).
  • Stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů finanční správy projednal návrh dne 10. 8. 2021 a přijal usnesení č. 20, které bylo rozdáno jako tisk 134/5 (zaujímá stanovisko).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 134/1 (zamítá).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 2, které bylo rozdáno jako tisk 134/3 (záznam z jednání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 11. 8. 2021 a přijal usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako tisk 134/4 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 18. 8. 2021 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 286).
  Návrh projednán dne 18. 8. 2021 na 15. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 287).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 23. 8. 2021 poslancům jako tisk 360/12.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 23. 8. 2021 poslancům jako tisk 360/13.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2140František Vácha14364-21313.doc (30 KB) / PDF (280 KB, 1 strana) 30. 1. 2019 v 18:56:55
2259Karel Rais14483-21524.docx (53 KB) / PDF (338 KB, 5 stran) 19. 2. 2019 v 15:48:23
2729Marcela Melková14953-22250.docx (53 KB) / PDF (356 KB, 5 stran) 26. 4. 2019 v 12:17:11
3286Helena Válková15510-23348.docx (25 KB) / PDF (274 KB, 4 strany) 9. 9. 2019 v 08:47:01
3566Petr Dolínek15790-23803.doc (39 KB) / PDF (330 KB, 2 strany) 18. 10. 2019 v 11:36:12
4162Martin Kupka16386-24777.docx (74 KB) / PDF (555 KB, 26 stran) 21. 1. 2020 v 15:23:38
4170Martin Kupka16394-24784.docx (203 KB) / PDF (194 KB, 1 strana) 21. 1. 2020 v 15:45:55


Deskriptory EUROVOCu: finanční kontrola, kontrolní moc, kontrolní úřad, ústava, veřejné finance

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)