Stenografický zápis 111. schůze, 7. července 2021Zahájení

(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání přerušeno v 9.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.10 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Vlastimil Válek
Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jan Bartošek
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Marian Jurečka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Miloslava Vostrá
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Ondřej Benešík
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jakub Michálek
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec František Navrkal
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Marek Benda
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Marek Benda
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Votava
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vlastimil Válek


330. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Petr Třešňák
Poslanec Rostislav Vyzula


331. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec David Kasal
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Petr Fiala


332. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


333. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení

Poslanec Jan Bauer
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Aleš Juchelka
Poslankyně Olga Richterová
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jan Bauer
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vrácený Senátem /sněmovní tisk 545/ - vrácený Senátem

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Senátor Jan Holásek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jiří Bláha
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Senátor Jan Holásek


1. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1242/ - zkrácené jednání

Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Předseda PSP Radek Vondráček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání bylo přerušeno v 16.10 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.12 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček

(Jednání bylo přerušeno v 16.19 hodin.)
(V 16.35 hodin vyhlásil předseda Poslanecké sněmovny přestávku na jednání grémia. Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Pavel Plzák
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Pavel Plzák
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Marian Bojko
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Vlastimil Válek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Karel Rais


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1255/ - zkrácené jednání

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Petr Třešňák
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání přerušeno od 17.29 do 17.30 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Pastuchová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1255/ - zkrácené jednání

Poslanec Marek Benda
Poslanec Bohuslav Svoboda


389. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Martin Kolovratník


390. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě

Poslanec Martin Kolovratník


391. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


392. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Poslanec Martin Kolovratník


393. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Poslanec Martin Kolovratník


394. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Martin Kolovratník


395. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Martin Kolovratník
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo v 18.21 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP