Sněmovní tisk 369
Novela z. o ochraně spotřebitele - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 1. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 369/0 dne 9. 1. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1058/18, PID KORNB5FC23B2.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 1. 2019 (usnesení č. 145). Určil zpravodaje: Ing. Patrik Nacher a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 530).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 5. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 32, usnesení č. 530).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 8. 4. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 61, dokument 61/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 4. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 24. 4. 2019 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 61/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2019 na 8. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 139).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 369/1.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 5. 2019 poslancům jako tisk 369/2.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 946, usnesení č. 662).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 6. 2019.
  Prezident zákon podepsal 4. 7. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 7. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 7. 2019.

Zákon vyhlášen 16. 7. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 77 pod číslem 179/2019 Sb.Deskriptory EUROVOCu: antidiskriminační politika, ochrana spotřebitele, platba, poskytování služeb, prodej, spotřebitel

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)