Stenografický zápis 30. schůze, 18. června 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno ve 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jaroslav Faltýnek


216. Zpráva České národní banky o inflaci - leden 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 2. pololetí 2018) /sněmovní tisk 407/

Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Karel Rais


220. Roční zpráva o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2018 /sněmovní tisk 437/

Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Karel Rais
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Karel Rais
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Karel Rais
Guvernér ČNB Jiří Rusnok


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 203/10/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Senátor Jiří Dienstbier


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 369/1/ - vrácený Senátem

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Senátor Leopold Sulovský
Poslanec Patrik Nacher
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/13/ - vrácený Senátem

Poslanec Jakub Michálek
Senátor Jaroslav Malý
Poslanec Adam Kalous
Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch


10. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 241/7/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Milan Hnilička
Senátor Pavel Štohl
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Milan Hnilička
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Birke
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Milan Hnilička
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Karel Rais
Poslanec František Vácha
Poslanec Ivo Pojezný
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Pavel Bělobrádek
Předseda vlády ČR Andrej Babiš
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Lukáš Bartoň
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Marek Novák
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Juránek
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Válek
Senátor Pavel Štohl
Poslanec Jan Bartošek
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno v 17.46 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 18.15 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Poslankyně Veronika Vrecionová
Poslankyně Jana Krutáková
Poslanec Miroslav Kalousek


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 157/7/ - vrácený Senátem

Poslanec Lukáš Bartoň
Senátor Jiří Cienciala
Místopředseda PSP Tomio Okamura


244. Financování sociálních služeb - reálná situace

Poslanec Marek Výborný
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Marian Jurečka
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Bauer
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslankyně Alena Gajdůšková
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Aleš Juchelka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Helena Langšádlová
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslanec Ivo Vondrák
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 20.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP