Sněmovní tisk 388
Novela z. o Státním pozemkovém úřadu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 1. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 388/0 dne 1. 2. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 955/18, PID KORNB4JB7AJ4.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: David Pražák a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 13. 3. 2019 na 27. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 573).

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 388/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 388/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 6. 2019 na 30. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 388/3, který byl rozeslán 7. 6. 2019 v 9:26.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 6. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 388/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 7. 2019 na 33. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 101, usnesení č. 698).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 7. 2019 návrh zákona Senátu jako tisk 126, dokument 126/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 7. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 126/1 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako tisk 126/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 8. 2019 a přijal usnesení č. 50, které bylo rozdáno jako tisk 126/3 (žádá).
  • Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova projednal návrh dne 13. 8. 2019 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 126/4 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 224).
  Návrh projednán dne 14. 8. 2019 na 11. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 225).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 8. 2019.
  Prezident zákon podepsal 27. 8. 2019.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 8. 2019.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 2. 9. 2019.

Zákon vyhlášen 5. 9. 2019 ve Sbírce zákonů v částce 98 pod číslem 229/2019 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2898Jan Pošvář15122-22538.docx (1 MB) / PDF (120 KB, 4 strany) 27. 5. 2019 v 15:31:22


Deskriptory EUROVOCu: nabytí vlastnictví, obecní půda, systém vlastnictví půdy, veřejná správa, výkonný orgán, zemědělská nemovitost

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)