Stenografický zápis 33. schůze, 12. července 2019


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Jan Bartošek


35. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Jakub Michálek


36. Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/ - třetí čtení

Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Olga Richterová
Poslankyně Lenka Dražilová
Poslankyně Andrea Brzobohatá
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Vlastimil Válek
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Jan Bauer
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy /sněmovní tisk 301/ - třetí čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Milan Pour


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 388/ - třetí čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec David Pražák


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Stanislav Blaha
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Helena Langšádlová
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslankyně Květa Matušovská
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Petr Gazdík
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Petr Vrána


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Poslanec Milan Feranec
Poslanec Marek Novák
Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Milan Feranec
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Přemysl Mališ
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Milan Feranec
Poslankyně Květa Matušovská
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Dolínek


55. Návrh poslance Petra Dolínka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 191/ - druhé čtení

Poslanec Petr Dolínek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Milan Feranec
Poslanec Petr Dolínek


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších zákonů /sněmovní tisk 420/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Radek Koten
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Jiří Mašek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Radek Koten
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jakub Michálek


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 408/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Karel Tureček
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Alena Gajdůšková
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Josef Kott
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Zdeněk Podal
Poslankyně Alena Gajdůšková
Poslanec Josef Kott
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Eva Fialová
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Schůze byla ukončena ve 13.29 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP