Sněmovní tisk 398
Vl.n.z. - v oblasti regulace podnikání na finančním trhu - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 398/0 dne 12. 2. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 864/18, PID KORNAYFBTVTL.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jan Řehounek a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 24. 4. 2019 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 616).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 27. 6. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 398/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 10. 2019 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 398/3, který byl rozeslán 17. 10. 2019 v 12:07.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 31. 10. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 398/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 11. 2019 na 39. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 19, usnesení č. 800).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 6. 1. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 169, dokument 169/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 135, které bylo rozdáno jako tisk 169/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 30. 1. 2020 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 303).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 398/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 3. 2. 2020 poslancům jako tisk 398/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 10. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 66, usnesení č. 971).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 12. 3. 2020.
  Prezident zákon podepsal 12. 3. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 3. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 3. 2020.

Zákon vyhlášen 24. 3. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 119/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2906Jan Řehounek15130-22550.doc (53 KB) / PDF (311 KB, 3 strany) 28. 5. 2019 v 16:21:56
3029Pavel Juříček15253-22776.doc (63 KB) / PDF (295 KB, 5 stran) 21. 6. 2019 v 10:13:57
3307Jan Řehounek15531-23381.docx (13 KB) / PDF (299 KB, 1 strana) 10. 9. 2019 v 14:39:56
3325Pavel Juříček15549-23407.docx (33 KB) / PDF (272 KB, 6 stran) 11. 9. 2019 v 12:07:13
3449Jan Řehounek15673-23574.docx (20 KB) / PDF (307 KB, 4 strany) 25. 9. 2019 v 09:38:49


Deskriptory EUROVOCu: bankovní právo, cenné papíry, dohled nad trhem, emise cenných papírů, finanční trh, investiční společnost, kapitálový trh, obor podnikání

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)